Oferta

Mapy do celów projektowych

Pomiary powykonawcze budynków

Podział działek


Wytyczenia sieci uzbrojenia terenu

Tyczenie budynków


Badania pionowości obiektów


 Geodezyjna obsługa inwestycji

Ustalanie granic nieruchomości

 

W czym jeszcze możemy pomóc?

  • wytyczenia obiektów budowlanych
  • pomiary powykonawcze budowli
  • pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia terenu
  • wznowienia znaków granicznych
  • pomiary objętości mas ziemnych
  • pomiary przemieszczeń