Usługi Geodezyjne

Geodezyjna obsługa inwestycji

Czynności geodezyjne przy realizacji wszelkiego typu inwestycji budowlanych

Ustalanie granic nieruchomości, podział działek

Podział geodezyjny nieruchomości, wyznaczanie granic działek

Tyczenie budynków i sieci uzbrojenia terenu

Geodezyjne tyczenie budynków, wytyczanie fundamentów domów

Mapy do celów projektowych

Przygotowanie map geodezyjnych do dalszych celów projektowych

Budowa domu, inwentaryzacja nieruchomości

Usytuowanie w terenie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Pomiary powykonawcze budynków

Powykonawcze pomiary gotowych budynków, weryfikacja zgodności projektu

geodeta wrocław bartosz galka, uslugi geodety